Animované biblické príbehy

Vstúpte s nami do sveta Biblie v sérii Animovaných biblických príbehov.

Režisér a producent Richard Rich (Walt Disney® - Pocahontas, Macko Pu, Líška a Pes, Taran) bravúrne a zároveň nesmierne citlivo spája rôzne biblické epizódy do súvislostí a vytvára z nich dejovú líniu, ktorá zaujme aj dospelých. Celkovú atmosféru každého príbehu dotvára pieseň. K jedinečnému zážitku prispieva aj dabing s poprednými hercami.

Interaktívne viacjazyčné (SK, CZ, EN) DVD je plne funkčné
aj bez počítača.


Špeciálne bonusy

S01. Abrahám a Izák

Keď Abrahám dostane príkaz obetovať syna, nemôže uveriť vlastným ušiam. Jeho poslušnosť prechádza tým najťažším testom.

S02. Jozef v Egypte

Aj napriek zrade svojich bratov, Jozefov život ukazuje, že vernosť Bohu sa vyplatí.

S03. Jozefovo stretnutie s bratmi

Jozefovi bratia dostanú lekciu lásky a odpustenia, keď im Jozef odpustí.

S04. Mojžiš

Pozoruj ako Boh používa Mojžiša. Okús moc viery a poslušnosti.

S05. Rút

Rút ukazuje, čo znamená byť verný.

S06. Samuel

Samuel je povolaný ako mladý Boží prorok.

S07. Dávid a Goliáš

Ozbrojený len prakom a vierou v Boha, sa Dávid postaví tvárov tvár strašnému obrovi.

S08. Šalamún

Šalamún prosil o múdrosť a jeho modlitba bola vypočutá.

S09. Eliáš

Boží prorok porazí zlo, pretože odmietne uctievať modly a dôveruje živému Bohu.

S10. Elizeus

Elizeus je muž ochotný nechať sa použiť Bohom.

S11. Daniel

Daniela ako malého chlapca odvlečú do zajatia. Celý život verne slúži Bohu a nakoniec sa ocitá v jame plnej levov.

S12. Ester

Asi najzámejšia hrdinka Biblie svojou odvahou zachráni celý židovský národ.

N01. Ján Krstiteľ

Deti budú inšpirované odvahou a zapálením tohto veľkého proroka, ktorý pripravuje cestu Pánovi.

N02. Narodil sa Kráľ

V tomto prekrásne aminovanom príbehu o Ježišovom narodení deti spoznajú skutočný príbeh o prvých Vianociach.

N03. Ježiš, Syn Boží

Stretnete 12-ročného Ježiša, ktorý múdrosťou ohúri starších v chráme. Neskôr budete svedkami ako zvíťazí nad satanovými pokušeniami.

N04. Chlieb z neba

Príbeh o jednom z Ježišovych najúžasnejších zázrakov - nasýtenie zástupu s piatimi chlebmi a dvoma rybami.

N05. Postavený na Skale

Pomocou príbehu o dome postavenom na skale Ježiš učí svojich nasledovníkov, aby odpúšťali a milovali tých, ktorí im ubližujú.

N06. Pane, verím

Tri inšpiratívne príbehy viery. Slovami potešenia a mocných zázrakov, nám Majster ukazuje, že všetko je možné tomu, kto verí.

N07. Ježišove podobenstvá

Spojenie troch najvýraznejších podobenstiev: O talentoch, O boháčovi a Lazarovi a o dvoch synoch nám prináša princípy, ktoré môžu zmeniť náš život.

N08. Ježišove zázraky

Príbehy ktoré predstavujú Kristovu lásku a jeho súcit s trpiacimi.

N09. Milosrdný Samaritán

Príbeh lupičov, kňaza, levitu, zraneného pútnika a cudzinca s láskavým srdcom nás učí milovať svojich blížnych.

N10. Spravodlivý Sudca

V príbehu ženy smilnice Ježiš učí, že človek nevidí do ľudského srdca. Len Boh pozná človeka a prichádza k nemu s ponukou milosti.

N11. Odpusť nám naše viny

Po Petrovom spore s vyberačmi daní, mu Ježiš rozprával o odzbrojujúcej sile odpustenia.

N12. Poklady v nebi

Zisti aký je rozdiel medzi peniazmi a bohatstvom. Ježiš prišiel, aby nás usitil, že Boh má pre nás pripravený večný poklad.

N13. Stratený syn

Keď syn premrhá svoj podiel dedičstva rozhodne sa vrátiť domov. Namiesto výčitiek a odsúdenia ho čaká milujúca náruč jeho otca.

N14. Prišiel hľadať stratených

Tri strhujúce príbehy ukazujú, že Ježiš štedro ponúka svoju milosť každému.

N15. Lazár žije

Keď Ježiš vzkriesi štyri dni mŕtveho Lazara, všetci onemejú od úžasu. Údiv vystrieda radosť, keď Ježiš povie, že každý v ňom môže mať istotu večného života.

N16. Nebeské kráľovstvo

Jednoduchým jazykom príbehov zo života Ježiš vysvetľuje deťom ako vojsť do Božieho kráľovstva.

N17. Znamenia časov

Ježiš učí svojich učeníkov o pokore, pokání a pripravenosti na deň keď znovu príde.

N18. Mesiáš prichádza

Odhaľ spolu s učeníkmi skutočný význam Ježišovho poslania, ktorým je oslobodenie od jarma hriehu a smrti.

N19. Baránok Boží

Cez súd, utrpenie a ukrižovanie Ježiš naplnil každé slovo Starej zmluvy odkazujúce na Mesiáša.

N20. Ježiš žije!

Najmocnejší zo všetkých príbehov - od Kristovej smrti na kríži k slávnej radosti pri jeho vzkriesení.

N21. Kráľ sa stal sluhom

Ježiš umýva nohy svojim učeníkom a učí ich tak, že cesta k veľkosti nie je v tom koľkí mu slúžia, ale koľkým slúži.

N22. Ježišova modlitba

Ježiš učí svojich nasledovníkov o dôležitosti a veľkej moci úprimnej modlitby.

N23. Saul z Tarzu

Príbeh o dobrom boji. Oslepujúce svetlo zmení tvrdého vojaka na bojovníka pre Krista.

N24. Pavlova služba

Káže moc viery. Napriek bitke vo väzení Pavol cestuje starovekým svetom a hlásaním o Ježičovi Kristovi mení históriu.

.