Biblické príbehy 8

Biblické príbehy 8Posledných dvanásť príbehov z 96-dielnej série rozhlasových biblických príbehov nielen pre deti a mládež. Po 24 príbehoch z Ježišovho života sa teraz presunieme do obdobia prvých rokov po jeho odchode do neba. Dozvieme sa v nich o verných Ježišových nasledovníkoch, ktorí sa vďaka svojej láske k nemu dostali do konfliktov nielen s náboženskými vodcami ale i vlastnou rodinou. Ale ich oddanosť a ochota nevzdať sa Ježiša za nijakých okolností boli silným svedectvom, ktoré presviedčalo čoraz viac ľudí, aby sa stali kresťanmi. A naviac, prostredníctvom verných Ježišových nasledovníkov sa dobrá správa o záchrane rozšírila do všetkých končín vtedajšieho sveta. A prekonala aj stáročia útlaku a dostala sa až k nám. Veríme, že aj vám tieto príbehy pomôžu spoznať v Ježišovi svojho osobného záchrancu a priateľa.
 
 1. Zvláštny príbeh slepého Barta (23’)
 2. Veriaci (23’)
 3. Podvodníci (23’)
 4. Prvý kresťanský mučeník (22’)
 5. Saul z Tarzu (20’)
 6. Útek z Damasku (20’)
 1. Samoľúby kráľ (22’)
 2. Muž, ktorý sa vrátil späť (21’)
 3. Vo Filipách (22’)
 4. Stroskotanie (20’)
 5. Otrok, ktorý utiekol (28’)
 6. Rím v plameňoch (28’)

celkový čas: 272 min.

KÚPIŤ CD-ROM

KÚPIŤ 6-CD (audio)