Verní priatelia

Verní priateliaAk máte deti, potom určite privítate 20 známych biblických príbehov a spolu s nimi ich radi prežijete. Príbehmi vás sprevádza rozprávač a na CD-ROM môžu deti vidieť na monitore pekné ilustračné obrázky alebo si ich poskladať ako puzzle.
 1. Dieťatko Ježiš
 2. Ježiš a deti
 3. Päť chlebov a dve ryby
 4. Ježiš a búrka
 5. Dávid-najmladší z rodiny
 6. Izbička pre Elizea
 7. „Choď a umy sa v rieke“
 8. Malý chlapec kráľom
 9. Odvážna kráľovna Ester
 10. Ako Boh očistil zem
 1. Jozefov nový plášť
 2. Jozef a jeho bratia
 3. Maličký Mojžiš
 4. Malý pomocník Samuel
 5. Daniel a jeho priatelia
 6. Daniel medzi levmi
 7. O Zacheovi, ktorý podvádzal
 8. Eliáš a sucho
 9. Vynorená sekera
 10. O pastierovi Jabalovi

celkový čas: 137 min.

KÚPIŤ CD-ROM

KÚPIŤ 2-CD (audio)