Znamenia časov

Znamenia časov

Ježiš rozpráva podobenstvá o kráľovskej svadbe a o zlodejovi v noci, aby svojim učeníkom pripomenul dôležitosť pokory, ľútosti a pripravenosti na deň, keď znovu príde. V týchto príbehoch Ježiš učí trpezlivo a citlivo vnímať dôležité znamenia, ktoré budú sprevádzať jeho príchod. Uvidíte tiež, že učeníci nepochopia hneď význam Ježišových slov. Môže sa to stať aj nám?

Čo sa môžem naučiť

Odvaha, Konečný súd, Poníženosť, Pripravenosť, Pokánie, Druhý príchod

Ďalšie aktivity (formát pdf)

celkový čas: 28 min.

KÚPIŤ DVD