série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

20. Ježíš žije! 

Veškerým nadějím a radosti je konec – Ježíš zemřel na kříži. Smutek
a beznaděj učedníků však vystřídá neutuchající radost, láska a nadšení,
když uvidí vzkříšeného Mistra. Nezůstane s nimi dlouho, ale mají jeho zaslíbení – bude s nimi a nikdy je neopustí při plnění poslání, které jim dal.
A jednoho dne se vrátí.

Nechte se vtáhnout do děje příběhu Velké noci, kdy se stal největší zázrak
v dějinách lidstva! Tento vzrušující příběh uchvátí nejen děti, ale i jejich
rodiče a prarodiče.