série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

1. Jan Křtitel

Děti budou inspirovány odvahou a zapálením tohoto velkého proroka, který připravuje cestu pro Pána Ježíše.

Dramatický příběh jednoho z největších Božích proroků, který celý svůj život podřídil tomu, aby splnil své životní poslání: připravit cestu pro Pána Ježíše. Budeš svědkem hrdinské síly a odvahy, s jakou tento biblický hrdina věrně plní Boží záměry, a to i navzdory opozici ze strany politické i duchovní elity Izraele té doby. Ale to všechno se jeví jako malicherné, když Jan konečně uvidí přicházet toho, o kterém kázal – Božího Beránka.