série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

11. Daniel

Babylónské vojsko vtrhlo do Jeruzaléma a zajalo mladé perspektivní chlapce, kteří se měli stát elitou babylónského královského dvora. Když se Daniel a jeho tři přátelé ocitli na královském dvoře, rozhodli se, že navzdory okolnostem zůstanou věrni principům a zásadám, ke kterým je vedli rodiče. Již po deseti dnech se ukázalo, že jsou zdravější i chytřejší než jejich vrstevníci. Zachovali si duchovní vnímavost a spojení se živým Bohem.

Když Babylón padl a na trůn nastoupil nový král – Darjavéš, jmenoval Daniele prvním ministrem. Tehdy nepřátelé vymysleli plán, jak se Daniele definitivně zbavit… Když Daniel přežil noc v jámě, která byla plná lvů, i král Darjavéš pochopil, že Bůh má všechno v rukách.