série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

9. Elijáš

Všichni v okolí zůstali stát v němém úžasu, když z hory Karmel zaburácela slova proroka Elijáše: „Jak dlouho ještě budete poskakovat na obě strany?
Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“

Nezapomenutelná scéna nás vtahuje do nejistých dob izraelského království, kdy se víra lidu v Boha chvěla jako list ve větru.

Poselství Elijáše nás vede k přemýšlení, jak je to s naší vírou a věrností Bohu.