série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

3. Josefovo setkání s bratry

Sucho a hlad ničivě zasáhly Kenaanskou zemi, ale Egypt má stále dostatek zásob. Jákob ví, že pokud něco neudělá, celá jeho rodina zahyne hladem. Pošle tedy svých deset synů k faraonovi, aby nakoupili obilí. K jejich velkému překvapení se tam setkají i se svým bratrem Josefem, kterého kdysi prodali
do otroctví a svému otci tehdy řekli, že je mrtvý.

Příběh je pokračováním části nazvané Josef v Egyptě a přináší ujištění o Boží péči a lásce ke každém člověku.