série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

1. Ján Krstiteľ

Dramatický príbeh jedného z najväčších Božích prorokov, ktorý celý svoj život podriadil tomu, aby splnil svoje životné poslanie: pripraviť cestu Pánovi.
Budeš svedkom hrdinskej sily a odvahy, s akou tento biblický hrdina verne napĺňa Božie zámery, a to aj napriek opozícii zo strany politickej aj duchovnej elity Izraela tej doby. Ale to všetko sa javí ako malicherné, keď Ján konečne uvidí prichádzať toho, o ktorom kázal – Božieho Baránka.

Čo sa môžem naučiť

Krst, Odvaha, Dobrota, Poslušnosť, Pokánie, Spravodlivosť, Záchrana