série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

3. Jozefovo stretnutie s bratmi

Sucho a hlad ničivo zasiahli Kanaán, ale Egypt má stále dosť zásob jedla. Jákob vie, že ak niečo neurobí, celá jeho rodina zahynie od hladu. Pošle teda svojich desiatich synov k faraónovi nakúpiť obilie. Nikomu by nenapadlo, že okrem jedla tam nájdu aj svojho brata Jozefa. Toho, ktorého kedysi predali do otroctva a otcovi povedali, že je mŕtvy. Príbeh je pokračovaním časti s názvom Jozef v Egypte a prináša uistenie o Božej starostlivosti a láske ku každému človeku.

Čo sa môžem naučiť

Odpustenie, Pokora, Vodcovstvo, Láska, Milosrdenstvo, Ľútosť, Spravodlivý súd, Múdrosť