série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

9. Milosrdný Samaritán 

Príbeh o milosrdnom Samaritánovi je pravdepodobne najdojemnejšie z Ježišových podobenstiev. Príbeh sa začína snahou zákonníka znevážiť Ježiša pred ľuďmi. Položí mu otázku: Ktoré je najväčšie prikázanie? Dospelí i deti sa s údivom započúvajú do odpovede, ktorá pred nimi otvorí krásny príbeh. Lupiči, kňaz, levita a zranený obchodník akoby ožili pred našimi očami. Izraeliti ľahostajne prejdú okolo svojho brata – obchodníka –, kým nepriateľ – Samaritán – sa zastaví a zranenému pomôže.

Učí nás to nielen zbavovať sa predsudkov, ktorými sme často zviazaní, ale aj milovať sa navzájom a pomáhať jeden druhému.

Čo sa môžem naučiť

Milosrdenstvo, Súcit, Dobrota, Služba