série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

7. Ježíšova podobenství 

Ježíš často učil své následovníky pomocí podobenství. Tři nejoblíbenější z nich – O hřivnách, Boháč a Lazar a Dva synové – tvoří soubor principů, o kterých Ježíš často vyprávěl. Učí nás být dobrými správci času a darů, které jsme dostali.

Ve světě, který je zaměřen především na naplňování vlastních potřeb, nám tyto nadčasové příběhy pomáhají důvěřovat Bohu. Zároveň nás učí žít podle Ježíšových slov.