série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

8. Ježíšovy zázraky

Příběhy, které představují Kristovu lásku a jeho soucit s trpícími.
Ježíšovy zázraky jsou plny lásky, něhy a soucitu ke každému člověku. Uzdravení chorého, vzkříšení mrtvého, vymítání démonů a utišení bouře
na moři pomáhají budovat víru v Ježíše. Těm, kteří věří, je všechno možné,
odkazuje Ježíš.

Ježíšovy zázraky dokážou vybudovat i tvou víru a víru tvé rodiny.
Můžeš být svědkem toho, jak se tví blízcí učí postojům, které souvisí s vírou: odevzdání se Bohu, soucit s druhými a laskavost.