série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

9. Milosrdný Samaritán

Příběh o milosrdném Samaritánovi je pravděpodobně nejdojemnější
z Ježíšových podobenství. Příběh začíná snahou farizea znevážit Ježíše
před lidmi. Položí mu otázku: Které přikázání je největší? Dospělí i děti
se s údivem zaposlouchají do odpovědi, která před nimi otevře krásný příběh.

Lupiči, kněz, levita a zraněný obchodník ožívají před našima očima.
Izraeliti lhostejně procházejí kolem svého bratra obchodníka, zatímco nepřítel Samařan se zastaví a zraněnému pomůže.

Učí nás to nejen zbavovat se předsudků, kterými jsme často svázáni,
ale i milovat se navzájem a pomáhat jeden druhému.