série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

10. Spravedlivý Soudce 

Toto vyprávění nás přivádí k Ježíši v situaci, kdy učí své následovníky o principech lásky, soucitu a odpuštění.

Stanete se svědky příběhu ženy, která si podle židovských zákonů zasloužila smrt ukamenováním. Jak to nakonec dopadne? Vynese nad ní i Ježíš rozsudek smrti? Co řekne rozvášněnému davu, podněcovanému farizeji, kterým jde jen o to, aby Ježíše za každou cenu zničili? Má Boží láska a milost sílu zachránit tuto ženu, která padla úplně na dno?