série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

14. Přišel hledat ztracené

Od začátku Ježíšovy služby měli lidé problém pochopit, co jim Ježíš říkal.
Ty, kteří si uvědomovali své viny, často udivovalo, proč Ježíš pomáhá právě jim, kteří jsou ztraceni a tak vzdálení od Boha. Uvidíte příběh tří lidí – výběrčího daní Matouše, Miriam a nemocného muže jménem Jonáš.
Všichni přicházejí za Ježíšem, protože hledají naději, uzdravení a odpuštění. Prožijí neuvěřitelné věci – zázrak odpouštějící a uzdravující moci Spasitele.

Toto překrásné vyprávění obsahuje více novozákonních podobenství
a příběhů včetně podobenství o staré minci a ztracené ovci. Své posluchače znovu ujišťuje o Ježíšově touze nabídnout každému milost a znovu ho přivést k sobě.