série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

15. Lazar žije 

Největší strach má člověk ze smrti. Příběh Lazara nám přináší jistotu, ze Ježíš má ve své moci i smrt. Do té doby nemožné se pro lidi stává skutečností.
Když Ježíš přijde do Betánie, nejdříve jde za Martou a Marií, sestrami Lazara. Utěšuje je a jeho učedníci i okolostojící jsou svědky Ježíšovy hluboké lásky
a oddaného přátelství. Až potom přistoupí ke hrobu a volá na mrtvého Lazara, který leží v hrobě již čtyři dny. Martiny a Mariiny slzy smutku se mění
v neutišitelnou radost – nejen proto, že jejich bratr po Ježíšově výzvě
„Pojď ven“ vyjde z hrobu, ale i kvůli zaslíbení věčného života.