série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

17. Znamení časů

Ježíš vypráví podobenství o královské svatbě a o zloději v noci, aby svým učedníkům připomněl důležitost pokory, lítosti a připravenosti na den, kdy znovu přijde.

V těchto příbězích Ježíš učí trpělivě a citlivě vnímat důležitá znamení, která budou provázet jeho příchod.

Uvidíte také, že učedníci ihned nepochopí význam Ježíšových slov. Může se to stát i nám?