série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

18. Mesiáš přichází 

Odhal spolu s učedníky skutečný význam Ježíšova poslání, kterým je vysvobození z pout hříchu a smrti.

Během posledních dní Ježíšova života se jeho učedníci snaží pochopit, jaké poslání má Ježíš na zemi. Jsou zaslepeni svými představami o Mesiáši, které je vedou k přesvědčení, že Ježíš je vysvobodí z římské nadvlády. Učedníci jsou svědky vyčištění chrámu, slavnostního vjezdu do Jeruzaléma a uzdravení chromého muže. Všechno však pochopí až tehdy, když jejich Mistr vstane z mrtvých! Ježíš nabízí vysvobození z pout hříchu a smrti. Díky jeho kříži má každý člověk naději na věčný život.