série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

16. Nebeské kráľovstvo

V týchto krátkych príbehoch a podobenstvách Ježiš ukazuje, aké je a ako funguje nebeské kráľovstvo. Príbehom o rozsievačovi, pšenici a kúkoli a podobenstvom o desiatich pannách otvára pred svojimi poslucháčmi úplne nový svet, než na aký sú zvyknutí. Princípy, ktoré Ježiš pomocou názorných príkladov uvádza, nie sú len víziou pre budúce Božie kráľovstvo. Majú pomôcť aj dnešnému človeku žiť život Ježišovho nasledovníka.

Čo sa môžem naučiť

Večný život, Láskavosť, Poslušnosť, Pripravenosť, Obetovanie sa, Druhý príchod