série 36 Animovaných biblických příběhů
Animované biblické příběhy

17. Znamenia časov

Ježiš rozpráva podobenstvá o kráľovskej svadbe a o zlodejovi v noci, aby svojim učeníkom pripomenul dôležitosť pokory, ľútosti a pripravenosti na deň, keď znovu príde. V týchto príbehoch Ježiš učí trpezlivo a citlivo vnímať dôležité znamenia, ktoré budú sprevádzať jeho príchod. Uvidíte tiež, že učeníci nepochopia hneď význam Ježišových slov. Môže sa to stať aj nám?

Čo sa môžem naučiť

Odvaha, Konečný súd, Poníženosť, Pripravenosť, Pokánie, Druhý príchod